FAQ og kontakt

Her kan du læse svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende Serviceplatformen.

Hvis du ikke finder svar nedenfor, kan du se en oversigt over kontaktmuligheder på KOMBITs hjemmeside.

Hvad er en serviceaftale?

Serviceplatformen udstiller primært persondata. Det er kommunens ansvar, at disse data behandles i henhold til gældende lovgivning og dermed kommunen ansvar at sikre, at der via Serviceplatformen kun bliver givet adgang til de nødvendige personoplysninger for et konkret it-system.

Før dette it-system kan trække på services fra Serviceplatformen, skal der mellem KOMBIT og kommunen indgås en såkaldt ”serviceaftale”.

Serviceaftale beskriver:

  • Hvilket kommunalt it-system der skal have adgang til Serviceplatformen
  • Hvilke services der konkret skal skabes adgang til og på vegne af hvilken kommune, der skal gives adgang

Hvad skal jeg som leverandør gøre, hvis jeg ønsker at benytte Serviceplatformen?

Det er en forudsætning for at få adgang til data og funktionalitet på Serviceplatformen, at it-systemet er registreret og en kommune har givet en konkret leverandør adgang. Denne adgang er baseret på en Serviceaftale, hvori der udpeges et it-system, samt en eller flere services.

Under Brug af services kan du læse om processen for at få adgang til services på Serviceplatformen.

Stiller KOMBIT krav til standarder ved brug af Serviceplatformen?

KOMBIT stiller følgende krav til brug af Serviceplatformen:
  • Der anvendes VOCES eller FOCES certifikater ved alle kald.
  • Alle kald skal påføres teknisk information, der identificerer den serviceaftale, myndighed, leverandør og it-system, kaldet vedrører. KOMBIT har standardiseret formatet.

Til den enkelte service kan der være standarder – de facto eller de jure – der skal overholdes. Dette vil fremgå af den enkelte service, der udstilles. Eksempelvis udstilles der services, der foretager en direkte gennemstilling til kildesystemet. Her er det kildesystemets snitflade, der i praksis er standarden, der skal overholdes af anvendersystemet.

Hvordan håndteres svartider?

På Serviceplatformen (menupunktet ”Find services”) vises der for hver udstillet service informationer om oppetider og svartider for den pågældende service.

Mens svartiden viser den gennemsnitlige svartid i en given periode viser oppetid den procentvise gengivelse af, hvor meget en service har været online i perioden.

KOMBIT er ansvarlig for at sikre svartiderne fra kildesystemerne samt Serviceplatformen. Svartider fra kildesystemerne aftales med hvert individuelt kildesystem. Serviceplatformens svartider er fastlagt med Serviceplatformens leverandør.

Hvordan er sikkerheden på Serviceplatformen?

Overførsel af data til og fra Serviceplatformen er sikret, så persondata kan hentes fra Serviceplatformen.

Serviceplatformen identificerer og autentificerer anvendersystemer ved certifikater (FOCES/VOCES). Denne information registreres, når et it-system registreres. For at etablere teknisk adgang fra anvendersystemet til Serviceplatformen kræves derfor at det kommunale it-system bliver registreret på Serviceplatformen. Efter succesfuld registrering har it-systemet mulighed for at forbinde sig til testmiljøet. Ligeledes er det en forudsætning at kommunen har godkendt en serviceaftale før it-systemet kan etablere forbindelse til Serviceplatformen i produktionsmiljøet. Uden en serviceaftale vil det ikke være muligt at forbinde it-systemet til produktionsmiljøet.

Certifikaterne fra anvendersystemet bruges sammen med Serviceplatformens certifikat til at etablere en sikret krypteret forbindelse (typisk HTTPS) mellem anvendersystemet og Serviceplatformen.

Hvordan kan kommunerne lade Serviceplatformen indgå i forbindelse med udbud?

KOMBIT har offentliggjort en vejledning i, hvordan der kan tages højde for Serviceplatformen i kommunernes kommende it-udbud for løsninger, der skal sættes i drift ultimo 2013 og herefter. Vejledningen henvender sig primært til de personer i kommunerne, der beskæftiger sig med at udarbejde kravspecifikationer og andet materiale i forbindelse med it-udbud. Udbudskrav og tilhørende vejledning findes i Kommunernes drejebog for monopolbruddet.

Hvordan fungerer fakturering i forbindelse med Serviceplatformen?

Det er kommunerne, og ikke leverandørerne eller anvendersystemerne, der bliver afkrævet for forbrug af data på Serviceplatformen. Kommunerne bliver oplyst om og kan løbende følge med i det enkelte anvendersystems forbrug.

En leverandør, der tilbyder en service gennem Serviceplatformen, kan derfor ikke fakturere en kommune direkte. Fakturering foregår fra Serviceplatformen til en kildesystemleverandør og fra en kommune til Serviceplatformen.

Hvad er forskellen på Datafordeleren og Serviceplatformen?

Statens Datafordeler (en del af grunddataprogrammet) udstiller grunddata (CPR, CVR osv.). Serviceplatformen vil udstille et langt større udvalg af data målrettet kommunal opgaveløsning og ikke alene grunddata.

KOMBIT støtter fuldt op om grunddataprogrammet og ønsker derfor, at behov, der relaterer sig til kvalitet i grunddata, i udgangspunktet håndteres i grunddataprogrammet og ikke via Serviceplatformen. Serviceplatformen kan naturligvis anvendes til forædling eller transformation af data, såfremt det viser sig, at grunddataprogrammet ikke til fulde imødekommer kommunernes behov.

Hvordan styres versioner og releases?

Serviceplatformen har månedlige release i henhold til den publicerede releasekalender.

Services vil normalt være udstillet i op til to samtidige versioner. KOMBIT tilsigter koordinerede opdateringer. KOMBIT adviserer om ændringer på Serviceplatformen.dk samt igennem nyhedsbreve.

Du kan løbende modtage information om den aktuelle driftssituation og nye releases ved at tilmelde dig driftsmeddelelser fra Serviceplatformen

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Helpdesk på tlf.: 89 87 21 37 eller mail: helpdesk@serviceplatformen.dk