Om ØiR Service

Formål
SF1590_B - Fagsystemet kan med denne service aflevere debitorregistreringer til kommunens debitorsystem.

Denne service kan kun anvendes af Fællesbibliotekssystem, FBS Cicero.

Versionsnr.
1.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen

Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse

Servicens funktion

Fagsystemet opretter i eget system en debitorregistrering.

Fagsystemet anvender servicen til at dataoverdrage debitorregistreringen til debitorsystemet. Debitorsystemet forestår videre håndtering af de krav, som debitorregistreringen indeholder.

Servicens datagrundlag

Debitorkonto med tilhørende krav. Det er muligt at angive debitor, den juridisk ansvarlig person/virksomhed, som er ansvarlig for betaling af krav på debitorkontoen mm.

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Servicen er den del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR. Servicen fungerer uafhængigt af disse services.

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

Under OEiR-service findes en service for finans (SF1590_A_V1). Den må ikke anvendes.

Test af servicen

Der findes en simpel teststub på Exttest. Den kan i praksis ikke anvendes ift. den forretningsmæssige del.
Type
Kompleks serviceudstilling Serviceplatformen udstiller en Webservice.

Serviceplatformen persisterer modtagne debitorregistreringer i en intern database og kvitterer herefter overfor fagsystemet under samme servicekald.

Serviceplatformen danner herefter en filudtræk i formatet G19 (KMD).

Den dannede fil flyttes via Simpel Filoverførelse til Debitorsystemets SFTP-bruger.

Ift. KMD er der etablere er et særligt script, som pusher filen til en fælles FTP-server under KMDs driftscenter. Herfra foretager KMD en intern distribution til deres kunders instans af Opus Debitor via KFS.

Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller
  • Certifikat – invocationContext

SFTP-brugeren er understøttet med SSH-nøgle

KMD FTP-service. SSH-nøgle oprettet af KMD til brug for Serviceplatformen

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Vilkår for servicen

Anvendelse af servicen på testmiljøet

Ikke muligt.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

NB: Må kun anvendes af FBS.

Læs mere om generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om generelle vilkår for kommuner her.

UUID
0b5fc690-85d2-11e4-b4a9-0800200c9a66
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.