Følgende fejlkoder er den aktuelle liste til brug til opslag, hvis et kald resulterer i en fejlkode. Listen kan ikke antages at være statisk. Ved spørgsmål til listen rettes henvendelse til helpdesk.