Ver. SP2018-3 - 2018-04-16

Ny funktionalitet

KSP-2359
ITD-INC0072071 - SF209x - EXTTEST - Serviceplatformen kalder KSD uden at have signet tokenet
Beskrivelse: Den af Serviceplatformen implementerede KOMBIT token sikkerhedsmodel (mod kilder), som har været anvendt mod bl.a. KOSDY, stemmer ikke overens med den af KOMBIT ønskede implementering. Problematikken blev synliggjort ved Serviceplatformens test ifm. en jobcenter integration mod KSD, der havde en anden og mere korrekt fortolkning af Liberty Basic SOAP Binding (LBSB)(som anvendes af kilder ifm. anvendelse af KOMBIT token) end KOSDY.
Tilretning: Der er nu implementeret en ny måde hvorpå kildesystemer kaldes, som muliggør overholdelse af denne nye fortolkning af LBSB standarden. Tilrettelsen vil påvirke alle KOSDY services (SF1470, SF1490, SF1500, SF1510) samt KSD SygefravaerPrev (version 0.5 - SF209X).

Fejlrettelser

KSP-2091
ITD-INC0068931 - SF1600 Fejl for eBoks
Beskrivelse: Query brugt til opslag i databasen ved brug af fjernprint fejlede grundet collation.
Løsning: Query'en er lavet resistent over for forskellige collations.
KSP-2327
ITD-INC0070591 - Jobcenter SF209x KSD udstilling Manglende Framework tag
Beskrivelse: Kald til SF209x snitfladens kildesystem fejlede da der manglede et framwork tag i SOAP headeren.
Løsning: Servicen indsætter nu tagget i beskeden til kildesystemet inden afsendelse.
KSP-2376
Mapper between distribution services fails
Beskrivelse: I nogle bestemte situationer hvor valgfrie dele af kald til til Fordelingskomponenten blev udladt, bliver kaldet ikke transformeret korrekt.
Løsning: Transformeringen kan nu håndtere at de valgfrie dele er udladt.
KSP-2396
ITD-INC0074526 - SF2900(KSU) Fejl i Routingregler / Non unique recipient
Beskrivelse: Hvis servicen er konfigureret med mere end én routing regel per endpoint, ville kald fejle.
Løsning: Servicen kan nu håndtere mere end én regel per endpoint.

Ver. SP2018-2 - 2018-03-11

Ny funktionalitet

CCR0355 Håndtering af timeout/fejl som følge af lange svartider fra 3. parter/kildesystemer
Det er i forbindelse med tidligere fejlindmeldelser blevet klart at der er et behov for at kunne indstille timeouts per kildesystem som Serviceplatformen integrere op imod, da disse overskredne timeouts opleves som fejl hos anvendersystemer. Dette er nu muliggjort med denne CCR.

Fejlrettelser

KSP-2091
ITD-INC0068931 - SF1600 Fejl hos eBoks
Beskrivelse: To database konfigurationer var årsag til at hhv. EBoks Print Status og Fjern Print Status fejlede.
Løsning: Database konfigurationerne er blevet rettet.
KSP-2252
ITD-INC0066900 Whitespaces are registered as null when editing organisational information
Beskrivelse: I forbindelse med redigering af organisationer i Serviceplatformens administrationsmodul oplevede man en fejl ved indsættelse af et tomt postnummer.
Løsning: Det er nu tilladt at redigering af en organisation resultere i et tomt postnummer.
KSP-2260
ITD-INC0067324 Beskeder for SF0770_E har en begrænsning på 1 GB
Beskrivelse: Servicen IndkomstAbonnementVedligehold, SF0770_E kan ikke håndtere beskeder større end 1 GB.
Løsning: SF0770_E er blevet opdateret hvorved det nu er muligt at håndtere beskeder større end 1 GB. (Der introduceres ikke ændringer til snitfladeinterface eller anvenderdokumentation).
KSP-2279
ITD-INC0068403 – SF1690 – Fejlrettelse I XSDer for KYKontanthjaelpTypes
Beskrivelse: I KYKontanthjaelpTypes.xsd i SF1690 står feltet TilbudTypeNavn som værende valgfrit, men ifølge snitfladebeskrivelsen bør denne være mandatory.
Løsning: Feltet TilbudTypeNavn er nu sat til at være obligatorisk i de udstillede kontrakter.
KSP-2295
ITD-INC0069508 SFTP - Overvågning jf. krav under ØiR
Beskrivelse: Overvågningen af SFTP foldere på Serviceplatformen har ikke korrekt håndteret eksalerende notifikation af filer med specielle regler for sletning. Notifikationer blev på korrekt vis sent ud, men sletningen blev altid udført på trods af en regel som specificerede andet.
Løsning: Overvågningen af SFTP folderne afventer nu på korrekt vis med at udføre sletningen i henhold til de specificered regler.

Ver. SP2018-1.2 - 2018-02-28

Fejlrettelse

KSP-2301
ITD-INC0069633 - SF6002 - CPR parsing crashes on bad timestamp
Beskrivelse: CPR Delta jobbet kunne ikke håndtere datoer som ikke eksisterede i forhold til sommer- og vintertids skifte.
Løsning: CPR Delta jobbet bruger nu en universal tidszone til at sammenligne og sortere historiske datoer, men beholder datoer i original tidszone.

Ver. SP2018-1.1 - 2018-02-18

Fejlrettelse

KSP-1775
SF1411_A og SF1411_B er udstillet som én service på SP
Beskrivelse: SF1411_A og SF1411_B blev fejlagtigt implementeret som én service på Serviceplatformen.
Løsning: Nye services til henholdsvis SF1411_A (OpslagsserviceSocialPension version 1) og SF1411_B (OpslagsserviceHelbredsprocent version 1), er blevet implementeret og udstillet på Serviceplatformen.
KSP-2261
ITD-INC0066342 - SF2900 - User cant create Routing rules, themselves
Beskrivelse: Brugergrænsefladeintegrationen for SF2900 (Fordelingskomponenten) tillader ikke at brugere kan oprette fordelingsregler for modtagersystemer. Dette skyldes en fejl i logikken for brugergrænsefladeintegrationen.
Løsning: Med ændringen vil det være muligt for brugere at oprette fordelingsregler for modtagersystemer.

Ver. SP2018-1 - 2018-02-11

Ny funktionalitet

CCR0384 SF1612 payload opdatering
I forbindelse med SF1612 bliver der sendt opdateringer omkring sygemelding igennem beskedfordeleren. Med CCR0128 har beskeddata'en været af type IllnessUpdateRegistrationType, men der ønskes med denne opdatering at dette bliver wrappet i en GetIllnessUpdatedResponseType.

Ændring

CCR0375 SF1690 - Rettelse af fejl i operationen SanktionAnmod (KY)
Beskrivelse: Der er fundet en fejl ifm. test af operationen SanktionAnmod. Det er kun muligt at sende én hændelse i strukturen SanktionAarsagHaendelsesStruktur. Det skal være muligt at sende en liste af hændelser. Dvs. kardinaliteten af SanktionAarsagHaendelsesStruktur skal ændres fra '1' til '..n' i integrationsbeskrivelsen og i XSD'erne, der er lavet af SSE. SSE har lavet den XSD, der skal udstilles af KY og den, der skal udstilles på SP.
Løsning: Med ændringen vil det være muligt at sende mere end en hændelse i strukturen.

Fejlrettelser

KSP-1868
ITD-INC043355 KY kontakthjælp har en fejl i namespace for Transport kvittering
Beskrivelse: Når man modtager en Transportkvittering fra kildesystemet, er indholdet ikke inkluderet i det svar der videresendes til anvenderen, dette skyldes at Transportkvittering er defineret i default namespace i stedet for i ky.dk namespace i XSD filen.
Løsning: KY KontakthjælpServiceMsg.xsd er tilrettet, så Transportkvittering nu er en del af Ky.dk namespace.
KSP-2150
ITD-INC0061847 SF2096 - Fejl i XSD filer CPR felt har type CVR
Beskrivelse: CPR felter er i XSD filerne sat til typen CVR.
Løsning: XSD filer og tilhørende kode er tilrettet, så CPR felter nu har type CPR og har længde 10 karakterer
KSP-2263
Fejl i OiS. Fejlen er løst i EXTTEST og løses med denne release i PROD
Beskrivelse: OiS Forward service har kunne fejl ved bestemte kald. Felen er rettet i EXTTEST men mangler i PROD
Løsning: Kald er tilrettet, så fejlen ikke længere kan genereres
KSP-2264
ITD-INC043355 SFTP oprydningsjob fejler da index er caseafhængig
Beskrivelse: Index på tabellen 'File' i services.sftp_files_cleanup, var sat til at være CaseSensitiv, så hvis filerne kun adskiller sig på navn, vil oprydningen fejle.
Løsning: Index er nu sat til at være CaseSensitiv, så det er muligt at have flere filer med samme navn, så længe de adskilles vha. store og små bogstaver

Ver. P2018-1.1 - 2018-02-01

Fejlrettelse

KSP-2260
ITD-INC0067324 Beskeder for SF0770_E har en begrænsning på 1 GB
Beskrivelse: Servicen IndkomstAbonnementVedligehold, SF0770_E kan ikke håndtere beskeder større end 1 GB.
Løsning: SF0770_E er blevet opdateret hvorved det nu er muligt at håndtere beskeder større end 1 GB. (Der introduceres ikke ændringer til snitfladeinterface eller anvenderdokumentation).

Ver. P2018-1 - 2018-01-21

Ny funktionalitet

CCR0198 Initielt load af CPR data - SF0830
Levering af CPR-master-load-filer til nye CPR-abonnementer tilføjes til Serviceplatformens CPR abonnement service.
CCR0248 CPR Abonnement Inaktive - SF0830
Serviceplatformens CPR abonnement service levere nu data om inaktive borgere.
CCR0353 SF1180 v2.2.2 opdatering
Serviceplatformen udstiller nu snitflade SF1180 version 2.2.2 gennem en ny webservice kaldet VedligeholdPersonAbonnementAarsopgoerelse Versionsnr. : 3.0.
CCR0354 Håndteringer af 3 (SAPA KAT A) SOLR ændringer (Tidligere leveret) - SF1520
Der kan nu sorteres på fuldenavn, standardadresse og standardadresse (BY) i CPRQuery servicen.
CCR0356 Håndtering af 4 (KAT B) SOLR ændringer (Tidligere leveret) - SF1520
Der kan nu sorteres på alle felter i CPRQuery servicen.
CCR0358 Håndtering af "fejlbesked 1015" på MQ (Tidligere leveret)
Serviceplatformen tilføjer håndtering af "fejlbesked '!'1015' " til MQ-integrationen SF0770_E. Der sendes således besked til anvenderne i tilfælde af at der ikke er udtræk til et abonnement.
CCR0365 SF0770_B - Dynamisk SFTP [KSD]
Håndtering af integrationsflows SF0770_B_IF01 og SF0770_B_IF02 er ændret fra SFTP Use Case 2 (styret overførsel) til SFTP Use Case 1 (simpel overførsel) med dynamisk routing.

Ændring

KSP-2109 SF1612 payload opdatering
Beskrivelse: Ved opdateringer omkring sygemeldinger, som sendes gennem beskedfordeleren, manglede wrapper elementet GetIllnessUpdatedResponseType som forventet hos modtager. Serviceplatformen sendte kun det indre element IllnessUpdateRegistrationType.
Løsning: Wrapper elementet GetIllnessUpdatedResponseType er nu tilføjet til payload når beskeder sendes til beskedfordeleren.

Fejrettelser

KSP-1314
Opret link på forsiden af SP Administrationsmodul til STS Admin
Beskrivelse: Serviceplatformen mangler link på hjemmesidens forside til at viderestille til det nye STS Administrationsmodul.
Løsning: Link er tilføjet til Serviceplatformens forside.
KSP-1765
TDCH-INC0034720 Fejlende requests under CPR Replica opdatering
Beskrivelse: Service kald til CPR service under opdatering af CPR replikaet kunne til tider fejle.
Løsning: Vi ændrer nu replika viewet, i stedet for at droppe det viste view og oprette et nyt baseret på den opdaterede replika tabel.
KSP-1833
TDCH-INC0039804 SFTP technical receipts does not contain SendersFileId on errors
Beskrivelse: Technical recipts blev ikke tilføjet SenderFilId, når SFTP trigger-filen er mangelfuld.
Løsning: SenderFilId tilføjes Technical recipts hvis muligt.
KSP-1876
TDCH-RITM0018788 AllowanceChange tæller ikke som InvoiceLine
Beskrivelse: Ved faktura behandling blev AllowanceCharge ikke talt som en InvoiceLine, hvilket resulterede i en OutOfBoundsException.
Løsning: AllowanceCharge bliver nu parset og tilføjet til InvoiceLines.
KSP-1882
Print forward med kanalvalg A genererer en uventet fejlmeddelelse - TDCH-INC0042070
Beskrivelse: Brugere har fået flg. fejlmeddelelse: CPR/CVR number could not be found in tilmelding replica.
Løsning: Fejlhåndteringen er ændret.
KSP-1892
PrintTilmelding: Missing decryption password
Beskrivelse: I Serviceplatformens database blev opdaget manglende encryption på et password til Serviceplatformens PrintTilmeldings service.
Løsning: Passwordet er tilføjet i databasen med encryption og decryption er tilføjes til servicen.
KSP-1894
ITD-INC0042705 Visning og navngivning på serviceplatformen
Beskrivelse: Nyeste services blev ikke vist rigtigt i adminstrationsmodulet under find service, hvis flere af de nye services havde samme navn og forskellig dataområde.
Løsning: Der sammenlignes overallServiceUUID for hver service version. Denne værdi gruppere forskellige versioner af samme service.
KSP-1944
ITD-INC0045481 ModtagDebitorregistreringStraksleverance kaster Internal Error
Beskrivelse: En Internal Error blev kastet hvis antallet af debitorregistreringer oversteg den tilladte mængde.
Løsning: En mere beskrivende fejl bliver nu kastet.
KSP-1977
ITD-INC0048820 Print Kanalvalg A DigitalPost sender til fysisk print
Beskrivelse: Kombinationen af Kanalvalg A og DigitalPost virkede ikke korrekt.
Løsning: Checket under Kanalvalg A, om personen eller virksomheden er tilmeldt digitalpost, er blevet mere robust.
KSP-1979
ITD-INC0046906 No timeout on REST calls
Beskrivelse: Manglende timeout på Serviceplatformens gå
Løsning: REST integrationen er ændret således timeout kan konfigureres på samme måde som SOAP kald.
KSP-2005
ITD-INC0050567 - BBR - Underlig fejl på SF1600
Beskrivelse: Anvender har modtaget fejlmeddelelse ved kald mod Serviceplatformens SF1600 "ARJUNA016053: Could not commit transaction”. Fejlen skyldtes fejlkonfiguration af Serviceplatformens HornetQ.
Løsning: Serviceplatformens HornetQ konfigurationer er blevet opdateret.
KSP-2035
Fejlrettelse: KSP-2035 – Certificate Report fejl.
Beskrivelse: Certificate Report jobbet fejler, hvis tjekket på et enkelt certifikat fejler.
Løsning: Jobbet er nu ændret til at rapporterer fejl, men selve jobbet fejler ikke hvis enkelte certifikat tjek fejler.
KSP-2036
Fejlrettelse: KSP-2036 – Fejlmelding angående manglende standardadresse i svar fra CPR Query servicen.
Beskrivelse: Standardadresse indgår ikke i svaret fra servicen. Kontrakten skal opdateres for at kunne indeholde dette element.
Løsning: SF1520 CPR Query servicen er opdateret til også at indeholde standardadresse i svaret fra servicen.
KSP-2072
ITD-INC0058030 Manglende kontrol af afsender i SFTP-service
Beskrivelse: Når der benyttes Dynamic Routing, kontrollerede SFTP-service ikke om der var overensstemmelse mellem afsender systemet i DynamicRoutingInfo og i trigger-filen.
Løsning: Der er blevet tilføjet et check som verificerer ovenstående.
KSP-2076
Beskrivelse: Serviceplatformen har accepteret og behandlet samt selv genereret ikke-skemavalide trigger- og metadata-filer i forbindelse med de forskellige SFTP integrationer. Filer genereret af Serviceplatformen har manglet namespace deklaration for elementer indlejret i trigger- og metadata-filernes any-element hvilket har forhindret automatisk parsning af filerne.
Løsning: Der er indført mulighed for at slå en mere striks skemavalidering til for indkomne SFTP trigger-filer. Dertil er filer genereret af Serviceplatformen nu skema-valide.
KSP-2080
ITD-INC0058346 Change adminmodule tekst til at refere til STS Administration
Beskrivelse: Teksten som blev vist på Serviceplatformen hvis der ikke kunne oprettes services igennem Serviceplatformen skulle refere over til STS Adminstrationsmodulet.
Løsning: Den nye tekst er ændret til "For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.".
KSP-2085
ITD-INC0056700 Fejl i SF2900 DistributionServiceModtagerV2.wsdl
Beskrivelse: Kontraktpakken for version 3 af Fordelingskomponenten manglede en type definition.
Løsning: FordelingsmodtagerValiderResponseType er blevet tilføjet til DistributionServiceMsgV2.xsd. Denne løsning har ingen konsekvenser for anvendere.
KSP-2088
SF1180 fejlhåndtering på IF01
Beskrivelse: Der manglede fejlhåndtering hvis beskederne ikke kan sendes til KMD Indkomst MQ efter 3 forsøg.
Løsning: Der bliver nu sendt en KMD Indkomst Fejl igennem Beskedfordeleren.
KSP-2092
ITD-INC0050862 Praksysreplica ikke loaded med UTF-8 encoding
Beskrivelse: Praksysreplikaet indeholdte encoding fejl.
Løsning: Praksys delta og master filerne bliver nu loadet med UTF-8 encoding.
KSP-2106
ITD-INC0059812 SFTP Trigger korrekt fejlhåndtering
Beskrivelse: Hvis ingen routing type var sat op i Databasen, blev der ikke logget en hjælpende fejl.
Løsning: Der er blevet tilføjet et check for at se om routing typen er blevet sat op, og kastet en TriggerProcessorException, som igangsætter fejlhåndteringen.
KSP-2158
ITD-RITM0045268 Godkendelse af serviceaftaler
Beskrivelse: Det var ikke muligt at godkende serviceaftaler på Serviceplatformen igennem GUI'en.
Løsning: Der er blevet rettet en fejl i forbindelse med hvordan rettigheder på hjemmesiden bliver propageret, som blev introduceret i forbindelse med en opdatering af Grails.
KSP-2174
ITD-INC0062974 SFTPSurveillanceJob laver ændringer til SFTPDynamicRoutingRule tabel
Beskrivelse: Når SFTPSurveillanceJob kørte lavede det ændringer i SFTPDynamicRoutingRule tabellen, da den brugte en DB Entity og ikke en DTO.
Løsning: SFTPSurveillanceJob bruger en en DTO for SFTPDynamicRoutingRule, og laver derfor ikke ændringer til tabellen selv.

Kendte fejl

KSP-1775
Beskrivelse: SF1411_A og SF1411_B er udstillet som en service på SP – defect
Konsekvens for anvendere: Services kaldes via samme servicekald.
Omgåelse: Ingen.
KSP-1812
Beskrivelse: TDCH-INC0038138: JC Kontanthjaelp (SF1780) schema definition discrepancy
Konsekvens for anvendere: Det er muligt at sætte minimum antal instanser til nul, hvilket giver en fejl.
Omgåelse: Ingen.
KSP-1832
Beskrivelse: TDCH-INC0033763 - TDCH-RITM0025345 skal genåbnes og rettes mod STS
Konsekvens for anvendere: Service er ikke fuldt tilgængelig.
Omgåelse: Ingen, afventer STS version 2.1.
KSP-1910
Beskrivelse: 4 jobcenter test fails on Externals
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-2053
Beskrivelse: Hvis et kald til Fordelingskompenenten (SF2900) bliver lavet med dårlig konfiguration returneres et svar med null som fejlbesked.
Konsekvens for anvendere: Fejlbeskrivelse er ikke sigende.
Omgåelse: Ingen.
KSP-2145
Beskrivelse: I generering af StraksleveranceTransportKvittering, bliver DebitorKvitteringAarsag sat til en fejlbesked, men forventer typen UUID.
Konsekvens for anvendere: Anvender ville kunne få fejl hvis de laver et fejlende kald til SF1590_B og validerer responsen.
Omgåelse: Ingen.
KSP-2150
Beskrivelse: Fejl i XSD filer for SF2096, CPR nummer har fået CVR nummer type.
Konsekvens for anvendere: Hvis anvender validerer responset mod skemaet vil valideringen fejle.
Omgåelse: Ingen.

Ver. P2017-4.5 - 2017-11-29

Fejlrettelse

KSP-2055
Fejlrettelse: KSP-2055 – Fejlmelding angående forkert AdgangFormaalTypeKode i beskedkuvert til beskedfordeleren for SF0770_E.
Beskrivelse: Værdien indsat i beskedkuverten for AdgangFormaalTypeKode var ikke taget fra den modtaget databesked fra SKAT.
Løsning: SF0770_E er blevet opdateret til at bruge værdien fra den modtaget databesked, frem for at bruge en hardcodet værdi.
KSP-2058
Fejlrettelse: KSP-2058 – Fejlmelding angående manglende linjeskift i beskeddata sendt til beskedfordeleren for SF0770_E.
Beskrivelse: Linjeskift var fjernet fra payloadet til beskeddata som blev sendt igennem beskedfordeleren.
Løsning: SF0770_E er opdateret til at beholde de linjeskift som er i den modtaget databesked.

Ver. P2017-4.4 - 2017-11-15

Ny funktionalitet

CCR0197 Fejlkoder oversigt
Serviceplatformen udstiller dokumentation af mulige fejlkoder for services som del af servicekataloget.

Fejlrettelse

KSP-1942
Løsning af incident: ITD-INC0046774 – MQ service error on service SF0770_E, SF0770_B og SF1180
Beskrivelse: MQ Komponenten udviklet med CCR0123 skal fungere generisk så korrelation af data imellem status og data kø kan konfigureres på forskellig måde fra integration til integration.
Løsning: Refaktorering og ændring af Serviceplatformens MQ-client framework.
KSP-2034
Løsning af incident: ITD-INC0050550 - Opsætning af dynamisk SFTP-routing
Beskrivelse: Implicit routing virker ikke grundet SQL fejl i named query.
Løsning: SQL query rettet.
KSP-2035
Løsning af incident: Certificate report - defect - PROD
Beskrivelse: Data i reporting.certificate_report_status tabellen er ikke indsat.
Løsning: CertificateReportJob opdateret til at indsætte relavant data.

Ver. P2017-4.3 - 2017-11-02

Fejlrettelser

KSP-1965
Fejlrettelse: ITD-INC0047864 Fejl i regex DistributionServiceTypesV2.xsd (SF2900 Fordelingskomponent)
Beskrivelse: Fordelingskomponenten accepterede ikke urn med store bogstaver eller mere end 1 tegn i sidste del.
Løsning: Regex ændret så URN med både store og små bogstaver i alle dele, samt en længde på større end 1 i sidste del accepteres.

Ver. P2017-4.2 - 2017-10-31

Fejlrettelser

KSP-2004
Beskrivelse: Ved brug af CPR QueryService (SF1520) version 1 som udstiller Solr søgemaskinen var det ikke muligt at søge efter bynavn og kommunekode. Dette er blevet rettet så data nu inkluderes når Solr populeres og CPR QueryService (SF1520) version 1 udstiller de ønskede data.
Løsning: Defekten er afhjulpet.

Ver. P2017-4.1 - 2017-10-18

Fejlrettelser

KSP-1992
Løsning af incident: ITD-RITM0038414: Manglende deployments på batch serveren
Beskrivelse: Grundet manglende deployments i forbindelse med installationen af P2017-4 fejlede CPR delta jobbet. Dette er nu afhjulpet ved at installere de manglende deployments.
Løsning: Defekten er afhjulpet.

Ver. P2017-4 - 2017-10-15

Ny funktionalitet

Følgende snitflader er nu tilgængelige og mulige at oprette serviceaftaler på:

SF0770_D - eSkattekort - Integration til SKAT - opslag personoplysninger og skattekort (CCR0065)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF0780 - AarsopgoerelseLaes - Årsopgørelse (CCR0136)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF0800 - Feriekontooplysninger – Feriekonto online opslag (CCR0135)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF0830 - Sygesikringsoplysninger - Sygesikringsudtræk - LBSB udgaven (CCR0105)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1530 - CVR Online 3.0 - CVR-Online (CCR0113)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1570 - PersonKontrolOplysning - SKAT R75 - (CCR0104)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1590_C - ØiR Straksudbetalinger - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger) (CCR0159, CCR0204)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1600 - Print - Print på Serviceplatformen (CCR0145)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF2250 - VedligeholdTilmelding - NemSMS – Afsend SMS og tilmeld borger (CCR0148)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF2900 - Fordelingskomponenten - Fordelingskomponenten V2 (CCR0175)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 3 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.

Følgende snitflader er nu deployeret, men afventer endelig konfiguration og derfor ikke tilgængelige:

SF0770_B - IndkomstOplysningIndberet - SKAT Indkomst - Indberetninger (CCR0134)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1180 - Indkomst - Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse (CCR0156)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1411_A - OpslagsserviceSocialPension - Hent informationer om social pension (CCR0140)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Servicen har version 1 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1411_B - OpslagsserviceSocialPension - Hent helbredsprocent (CCR0140)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Servicen har version 1 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1590_B - ModtagDebitorregistreringStraksleverance - Afsend debitorregistrering til ØiR (Debitor) (CCR0160, CCR0204, CCR0214)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Der udstilles en version 1 af servicen som ikke understøtter LBSB samt en version 2 som understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1610 - SendBevilling - STAR DFDG Bevillinger (CCR0124)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1611 - Sygedagpengesag - STAR DFDG SygedagpengesagService (CCR0124)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1780 - Kontanthjaelp - Jobcenter – Kontanthjælp Send bevilling til jobcentersag (CCR0131, CCR0310)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF2090 - JC Sygefravaer/KSD Sygefravaer - Jobcenter SDP Hændelser vedr. sygedagpengefravær til Jobcenter (CCR0115, CCR0264, CCR0310)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Der udstilles en version 1 af servicen som ikke understøtter LBSB samt en version 2 som understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF2093 - JC Sygefravaer/KSD Sygefravaer - Jobcenter SDP Afsend anmodning om forlængelse til jobcenter (CCR0116, CCR0264, CCR0310)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Der udstilles en version 1 af servicen som ikke understøtter LBSB samt en version 2 som understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF2095 - JC Sygefravaer/KSD Sygefravaer - Jobcenter SDP Afsend status på jobcentersag (CCR0117, CCR0264, CCR0310)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Der udstilles en version 1 af servicen som ikke understøtter LBSB samt en version 2 som understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF2096 - KSD Sygefravaer - Jobcenter SDP Opslag på sag og sagsresume (CCR0118, CCR0264, CCR0310)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Der udstilles en version 1 af servicen som ikke understøtter LBSB samt en version 2 som understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.

Jobs til følgende snitflader er nu deployeret, men ikke aktiveret da endelig konfiguration udestår:

SF0741 - Arbejdsskadehændelser fra AES [SAPA] (CCR0335)
Integrationen er endnu ikke tilgængelig da den endelige konfiguration udestår.
SF1320_A - CPR – Hændelser (CCR0114)
Integrationen er endnu ikke tilgængelig da den endelige konfiguration udestår.
SF1612 - STAR DFDG Modtag ledigheds- og sygefraværstatus (CCR0128)
Integrationen er endnu ikke tilgængelig da den endelige konfiguration udestår.

Kendte fejl

KSP-1832
Beskrivelse: TDCH-INC0033763 - TDCH-RITM0025345 skal genåbnes og rettes mod STS
Konsekvens for anvendere: Service er ikke fuldt tilgængelig.
Omgåelse: Ingen, afventer STS version 2.1.
KSP-1868
Beskrivelse: ITD-INC0043355 - KYKontanthjælp has problem with namespace for TransportKvittering
Konsekvens for anvendere: Fejl i kvittering fra kildesystem grundet uoverensstemmelser i XSD filer.
Omgåelse: Ingen, afventer afklaring.
KSP-1907
Beskrivelse: ITD-INC0046796 - Beskedfordeleren i KMD eksterntest virker ikke
Konsekvens for anvendere: Services der anvender beskedfordeler virker ikke.
Omgåelse: Ingen.
KSP-1765
Beskrivelse: TDCH-INC0034720 – Requests fails during CPR Replica update
Konsekvens for anvendere: CPR kan mangle opdatering.
Omgåelse: CPR replikaet opdateres en dag forsinket.
KSP-1775
Beskrivelse: SF1411_A og SF1411_B er udstillet som en service på SP – defect
Konsekvens for anvendere: Services kaldes via samme servicekald.
Omgåelse: Ingen.
KSP-1833
Beskrivelse: TDCH-INC0039804 SFTP technical receipts does not contain SendersFileId on errors
Konsekvens for anvendere: Der er ingen afsenderId for tekniske kvitteringer i fejlsituationer.
Omgåelse: AfsenderId kan fremsøges I andre tekniske kvitteringer.
KSP-1876
Beskrivelse: TDCH-RITM0018788: AllowanceCharge does not count as InvoiceLine for Fujitsu
Konsekvens for anvendere: Hvis ChargeIndicator er sat til sandt, kan man få en exception.
Omgåelse: Sæt ChargeIndicator til falsk.
KSP-1831
Beskrivelse: KMD Aarsopgoerelse and -Forskudsopgoerelse don't filter requests
Konsekvens for anvendere: Både KMD Årsopgørelse og Forskudsopgørelse kan hentes via samme service.
Omgåelse: Ingen.
KSP-1812
Beskrivelse: TDCH-INC0038138: JC Kontanthjaelp (SF1780) schema definition discrepancy
Konsekvens for anvendere: Det er muligt at sætte minimum antal instanser til nul, hvilket giver en fejl.
Omgåelse: Ingen.
KSP-1892
Beskrivelse: PrintTilmelding: Missing decryption password
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-1909
Beskrivelse: 4 ydelsesindeks test fails on Externals
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-1910
Beskrivelse: 4 jobcenter test fails on Externals
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-1911
Beskrivelse: DependentOutboundToken test fails on Externals
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-1913
Beskrivelse: PrintTilmeldingETLExplicitTest.testImportSubscriptionList test fails on Externals
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-1914
Beskrivelse: 2 for OrganisationForwardService test fails on Externals
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-1915
Beskrivelse: 2 ModtagFinansbilagStraksleveranceService test fails on Externals
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-1888
Beskrivelse: TDCH-RITM0032064 - Fejl i SF1520 Tech spec (Snitfladeændring)
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-1894
Beskrivelse: ITD-INC0042705 Visning og navngivning på serviceplatformen
Konsekvens for anvendere: Services kan være skjult i administrationsmodulet hvis de har samme navn som en anden service.
Omgåelse: Ingen.
KSP-1944
Beskrivelse: ITD-INC0045481 ModtagDebitorregistreringStraksleverance validateOpret throws Internal Error
Konsekvens for anvendere: Undersøgelse er i gang.
Omgåelse: Undersøges
KSP-1941
Beskrivelse: E-boks replika virker ikke. De leverede filer fra E-boks er ikke i overensstemmelse med den specifikation der er kodet efter på Serviceplatformen
Konsekvens for anvendere: Undersøgelse er i gang.
Omgåelse: Undersøges

Ver. P2017-3.2 - 2017-08-07

Release note

Ver. P2017-3.1 - 2017-07-10

Fejlrettelser

KSP-1592
Løsning af incident: TDCH-INC0030497: SF1600 Print service fejl i REST sti
Beskrivelse: Kald til Print servicen i produktion gav en fejl, som ikke opstod i testmiljøet. Grunden til dette var en forskel i REST stien, så forespørgsler ikke ramte den korrekte sti. Rettelse til denne incident var ved en fejl ikke med i P2017-3.
Løsning: Defekten er afhjulpet.

Ver. P2017-3 - 2017-07-10

Ny funktionalitet

SF0770_E: Abonnement på hændelser vedr. eIndkomst
Snitfladen er nu tilgængelig.
CCR0308 Vulnerability: Session hijacking
Sikkerheden er blevet styrket for login funktionaliteten i Serviceplatformens administrationsmodul.
KSP-1251: Produktionssætning af LBSB
Funktionalitet, der muliggør produktionssætning af services med LBSB sikkerhed. KOSDY v. 3 snitfladerne er hermed nu tilgængelige i produktionsmiljøet.

Fejlrettelse

KSP-1302
Korrect Fault rapportering for udeklarerede source system faults
Beskrivelse: Faults returneret fra kildesystemer, som ikke deklarerer faulten i deres kontrakt, returneres fra Serviceplatformen som en ServiceplatformFault med fejlkoden "InternalError". Anvender kan derved ikke se hvilket system fejlen stammer fra.
Løsning: Efter denne fejlrettelse vil udeklarede kildefejl blive returneret som ServiceplatformFault med fejlkoden "SourceSystemError". Den udeklarede kildefejl kan gendannes ved at unescape ErrorText elementets indhold og derefter behandles på samme vis som tidligere.

Ver. P2017-2.2 - 2017-06-27

Fejlrettelser

KSP-1509
Løsning af incident: TDCH-INC0027777: SF1600 Print service fejl ved manglende AfsendelseModtager element i forespørgsel
Beskrivelse: En ændring i forbindelse med at tillade ingen CPR ved kanalvalg F og P indeholdte en defekt. Denne defekt gjorde at et manglende AfsendelseModtager element i en forespørgsel resulterede i en fejl.
Løsning: Defekten er afhjulpet.
KSP-1592
Løsning af incident: TDCH-INC0030497: SF1600 Print service fejl i REST sti
Beskrivelse: Kald til Print servicen i produktion gav en fejl, som ikke opstod i testmiljøet. Grunden til dette var en forskel i REST stien, så forespørgsler ikke ramte den korrekte sti.
Løsning: Defekten er afhjulpet.

Ver. P2017-2.1 - 2017-03-06

Ny funktionalitet

KSP-1421
SF1600 rykkes til PROD
Beskrivelse: IF02 for SF1600 rykkes til Serviceplatformens produktionsmiljø. I forbindelse med releasen er det aftalt med KOMBIT at servicen produktionssættes, så der kan oprettes services aftaler, hvorfor det ikke vil være muligt at anvende services før d. 5.6.2017. Derudover skal Systematic gennemføre en load test for at sikre, at servicen kan understøtte den forventede brug, hvorefter services frigives til brug.
Med ’Print’ service version 1 det er muligt at vælge kanalvalg = ’A’ selvom denne funktionalitet ikke understøttes før release af version P2017-3.

Rettede fejl

KSP-1475
Fejl ved kald til e-Boks gennem SF1600 - TDCH-INC0021588
Beskrivelse: ’Print’ service version 1 er begrænset i størrelsen på forespørgsler til e-Boks gennem operationen afsendBrev. Det betyder at forespørgsler, som når over en vis størrelse vil returnere fejlen SourceSystemInvalidRequestThe system cannot find the file specified.
Løsning: Serviceplatformen sender ikke længere breve i chunks til e-Boks gennem operationen afsendBrev.
KSP-1479
Fejl ved manglende CPR-nummer for kanalvalg F og P - TDCH-INC0022061
    Beskrivelse: Før tillod ’Print’ service version 1 ikke at afsende breve med kanalvalg F og P uden at angive CPR-nummer.
    Løsning: Serviceplatformens ’Print’ service validerer ikke længere manglende CPR-nummer for kanalvalg F og P.

Ver. P2017-2 - 2017-05-01

Ny funktionalitet

ØIR - Debitor Løsning af Incident: TDCH-INC0015174 - Felter der ikke skal være mandatory (CCR0284)
Serviceplatformen er opdateret på ØiR v.1 snitfladen. Når et debitorforhold modtagelses fra FBS mappes følgende felter ikke længere til G19-formatet: SidsteRettidigeIndbetalingsdato, SidsteRentefrieIndbetalingsdato, RentefritagelsesdatoStart, RentefritagelsesdatoSlut. Hvis felterne ikke anvendes skal de udfyldes med ’null-værdier’ i G19 (værdi: 00000000).

Ver. P2017-1.1 - 2017-03-15

Fejlrettelse

KSPDEV-3777
CPR Replika opdatering og CPR deltafiler til abonnenter
Beskrivelse: En ændring i forbindelse med den nye funktionalitet CPR fritekstsøgning i ver. P2017-1 indeholdt en defekt, som har gjort CPR Person Replika opdateringen ustabil.
Løsning: Defekten er afhjulpet.

Ver. P2017-1 - 2017-03-06

Ny funktionalitet

SF1500 - Organisation - services (CCR0120)
Snitfladen Organisation er nu tilgængelig for monopolbrudssystemerne i produktionsmiljøet.
SF1510 - Klassifikation - services (CCR0121)
Snitfladen Klassifikation er nu tilgængelig for monopolbrudssystemerne i produktionsmiljøet.
Etablering af SLA målinger (CCR0159)
Serviceplatformen indsamler nu informationer om svartider og succesrater, med henblik på at rapportere om opfyldelse af Serviceplatformens SLA krav.
Tilføjelse af stort servicekald til driftskontrakten (CCR0210)
Serviceplatformens SLA beregninger vil nu tage forbehold for store servicekald, således at sådanne kald tillades længere responstid. SLA rapporter vil nu også kunne indeholde information om kaldstatistik i relation til servicekompleksitet, kaldstørrelse, svarstørrelse, og kaldsucces.
Installer Solr i PROD (CCR0218)
Funktionaliteten giver mulighed for at fremsøge personoplysninger, som er relevante i forbindelse med offentlige myndigheders behandling af myndighedssager eller som led i forvaltningsvirksomhed på Serviceplatformen.
Sikkerhedmodeller på CPR fritekstsøgning (CCR0237)
SF1520_IF04 er udvidet til at understøtte indgående adgangskontrol baseret på myndighedskontekst og invocation context udover den eksisterende sikkerhed baseret på token.

Fejlrettelse

KSP-1018
Anvendelse af cachede tokens og opgørelse af svartid
Beskrivelse: Den udregnede svartid blev ikke opgjort korrekt mht. intern og ekstern tid forbrugt til træk af tokens ved Støttesystemer. Desuden blev det konstateret, at valide cachede tokens ikke blev benyttet, hvilket medførte forøget tidsforbrug til træk af nyt token for hvert kald.
Løsning: Cachede tokens bliver nu brugt anvendt korrekt således, at et nyt token kun bliver trukket, hvis der ikke findes et validt token i cachen. Den interne lognings funktionalitet er desuden tilrettet, så ekstern og intern tid forbrugt til Støttesystemer token trækning opgøres og rapporteres korrekt.
KSP-1073
Mellemrum/æøå i SFTP filnavne og bedre logning ved fejl
Beskrivelse: SFTP modulet udviser abnormal adfærd hvis det skal behandle filer med mellemrum eller æ, ø eller å navnet.
Løsning: Modulet er nu ændret således at det kan håndtere filer med mellemrum i navnet korrekt. Angående æ, ø og å kunne rodproblemet ikke indkredses, og det vurderes at encoding kan spille en rolle. Det frarådes derfor at anvende disse tegn i filnavne.
KSP-1078
Sags- og dokumentindeks, importer med mere end 18 journalnotater
Beskrivelse: Der blev konstateret fejl ved kald med"store" requests til Støttesystemers Sags- og Dokumentindeks. Fejlen blev identificeret til at være uhensigtsmæssigt opsætning i den interne logningsfunktionalitet til brug for support. Logningsfunktionalitet blev derfor slået fra ved et hotfix i december.
Løsning: Logningsfunktionaliteten er tilrettet og genintroduceres med denne release.

Kendte fejl

KSP-1009
Service 'Udvidet Person Stamdata' version 1 returnerer ikke pnrgaeld som forventet i forhold til CPR.
Beskrivelse: ’Udvidet Person stamdata’´service version 1 i produktionsmiljøet returnerer ikke gaeldendePersonnummer som forventet i forhold til CPR. I CPR findes der for personoplysninger potentielt 2 cpr numre for et cpr nummer, kaldet hhv. pnr og pnrgæld. Hvis en person aldrig har skiftet cpr numre vil kun pnr være udfyldt og pnrgæld er null. I tilfælde af at en person har skiftet personnummer, vil der for det gamle personnummer, være et pnr samt et pnrgæld som udpeger det nye nummer. ’Udvidet Person stamdata’ service version 1 returnerer desværre ikke dette pnrgaeld i feltet gaeldendeCprnummer som forventet, istedet returneres pnr dvs. det samme pnr som der blev angivet i forespørgelsen. I version 2 af denne service er denne fejl rettet ved at returnere begge værdier pnr og pnrgæld. Version2 af servicen er pt. kun tilstede i EXTTEST.

Ver. P2016-9 - 2016-12-12

Ny funktionalitet

SF1470 - Sags- og DokumentIndeks (CCR0125)
Snitfladerne Sags- og DokumentIndeks er nu tilgængelig for monopolbrudssystemerne i produktionsmiljøet.
SF1490 - YdelsesIndeks (CCR0126)
Snitfladen YdelsesIndeks er nu tilgængelig for monopolbrudssystemerne i produktionsmiljøet.
Èt certifikat pr IT-system (CCR0247)
Der er ændret certifikatpolitik på Serviceplatformen, så der nu skal registreres unikke certifikater for hvert IT-system.
Se evt. tidligere udsendt varsling til kommuner og leverandører 15. juli 2016.

Fejlrettelse

KSP-606
Udfyldelse af 'AktuelAdresse' i servicen SF1520 ”Udvidet Person stamdata”
Beskrivelse: Personer i CPR har ikke altid en aktuel adresse. Hvis status > 10 for en person så har denne person ikke nogen aktuel adresse. Status > 10 betyder at person er inaktiv, det kan for eksempelvis være pga. slettet, ændret, annulleret cpr nummer eller at person er forsvundet, udrejst eller død.
Løsning: ’AktuelAdresse’ element er nu optionelt og udfyldes kun hvis personen har en aktuel adresse tilknyttet.
KSP-814
CPR Search Table Delta Job error
Beskrivelse: I forbindelse af opdatering af CPR replikaet vil nogle historiske adresser i sjældne tilfælde gå tabt, hvis flere adresser har samme personnummer og fraflytningsdato, da kun disse to egenskaber bruges til at sammenligne om to historiske adresser er tilgængelige.
Løsning: Når historiske adresser sammenlignes med hinanden, kigges der på disse fem egenskaber: personnummer, fraflytningsdato, tilflytningsdato, kommunekode, vejkode og husnummer.
KSP-1012
Uhensigtsmæssighed ved oprettelse af SFTP bruger
Beskrivelse: Ved sftp-oprettelse gennem STSAdministrationService omgik vi valideringen der ellers er i administrationsbillederne. Det betød at vi i nogle tilfælde ikke fik fanget brugernavne der ikke lever op til vores krav før langt nede i koden, hvilket gav nogle grimme fejlbeskeder til brugeren.
Løsning: Vi har duplikeret validering og fejlbeskeder så de også bliver håndteret før, og pænere, ved kald til STSAdministrationService.

Kendte fejl

KSP-1009
Service 'Udvidet Person Stamdata' version 1 returnerer ikke pnrgaeld som forventet i forhold til CPR.
Beskrivelse: ’Udvidet Person stamdata’´service version 1 i produktionsmiljøet returnerer ikke gaeldendePersonnummer som forventet i forhold til CPR. I CPR findes der for personoplysninger potentielt 2 cpr numre for et cpr nummer, kaldet hhv. pnr og pnrgæld. Hvis en person aldrig har skiftet cpr numre vil kun pnr være udfyldt og pnrgæld er null. I tilfælde af at en person har skiftet personnummer, vil der for det gamle personnummer, være et pnr samt et pnrgæld som udpeger det nye nummer. ’Udvidet Person stamdata’ service version 1 returnerer desværre ikke dette pnrgaeld i feltet gaeldendeCprnummer som forventet, istedet returneres pnr dvs. det samme pnr som der blev angivet i forespørgelsen. I version 2 af denne service er denne fejl rettet ved at returnere begge værdier pnr og pnrgæld. Version2 af servicen er pt. kun tilstede i EXTTEST.

Ver. 1.9.4.2 - 2016-10-04

Fejlrettelse

KSP-875
Rettelse af TechnicalReceipt
Fejl i sftpreceipt er blevet rettet efter uoverensstemmelser med dokumentationen.
Der returneres nu TechnicalReceipt, som beskrevet i dokumentationen og ikke TechnicalReceiptType.

Ver. 1.9.4.1 - 2016-09-07

Fejlrettelse

CPR Delta filer der leveres via CPR Abonnement servicen er navngivet forkert.
Løsning: Filnavnet er tilrettet så det matcher navnet fra dokumentationen.

Ver. 1.9.4.0 - 2016-09-05

Ny funktionalitet

CPR Abonnement Serviceaftale afhængig (CCR0190)
CPR Abonnement Servicen er blevet opdateret så det nu er muligt at knytte flere kommunale anvendere til et it-system og få leveret abonnementsfilerne til Serviceplatformens SFTP løsning. Navngivningen af filen vil indikere tilknytningen til den specifikke kommune gennem kommunens CVR-nr. og serviceaftalens UUID: <CPRINFO1>_<KOMCVR>_<ServiceAgreementUUID>_CPRABONNEMENT.<CPRINFO2>.
Løsningen er implementeret med det formål at imødekomme den nye certifikat politik om et unikt certifikat pr. it-system, som træder i kraft 5. december 2016 (for mere info henvises til mail sendt den 15. juli 2016).

Fejlrettelse

KSP-772
Servicen Udvidet person stamdata returnerer tomme historiske adresser for slettede veje.
Løsning: Navnet på vejen, da borgeren boede på adressen indsættes i svaret.

Ver. 1.9.3.0 - 2016-09-05

Ny funktionalitet

Etablering af mere korrekte SLA målinger på Serviceplatformen (CCR0159)
Serviceplatformen opdaterer funktionaliteten til SLA målinger. I forbindelse med denne opdatering kommer der til at fremgå to nye faner i selvbetjeningsmodulet for brugeren”Kommune brugere”. De to faner anvendes til at opsætte konfiguration af Fordelingskomponenten, men da fordelingskomponent servicene endnu ikke er implementeret, kan fanerne ikke benyttes.

Ver. 1.9.2.3 - 2016-07-05

Fejlrettelse

KSP-782
CPR abonnements filer til levering via Serviceplatformens SFTP server kan kun leveres en for abonnent ad gangen.
Løsning: Alle cpr abonnements filer får nu et unikt navn, hvilket sikrer, at de kan leveres til alle abonnenter på en gang.

Ver. 1.9.2.2 - 2016-05-03

Ny funktionalitet

*Kun relevant for FBS (Fælles Biblioteksystem)
ØiR Faktura - understøttelse af lukket bogføringsperiode (CCR0194)
Serviceplatformen opdaterer nu bogføringsdatoen og betalingsdatoen for fakturaintegrationen, hvis disse ligger i fortiden for at undgå afvisninger pga. lukkede bogføringsperioder.

Fejlrettelse

KSP-650
Ikke muligt at lukke bekræftigelses dialog for SFTP ved fejl ved registrering.
Løsning: Dialog fjernet og erstattet af beskrivende tekst.
KSP-756
Slettede veje fra deltafiler opdaterer ikke replika.
Løsning: Replikaet bliver korrekt opdateret i tilfælde hvor veje slettes i deltafiler.
KSP-757
Ikke muligt at tilmelde email-adresser med for langt toplevel domæne.
Løsning: Fjernet begrænsning af længde på toplevel domæne.
KSP-758
Metadata-filer i SFTP løsningen havde xml-tag FileMetadataType som burde være FileMetadata.
Løsning: Xml-tag i metadata-filer er ændret til at være FileMetadata.

Ver. 1.9.2.1 - 2016-05-03

Fejlrettelse

Brug af certifikater på Serviceplatformen
I forbindelse med version 1.9.2 releasen indførte Serviceplatformen en teknisk kontrol af, at der ved registrering af et it-system udelukkende kunne benyttes ét unikt certifikat. Med version 1.9.2.1 releasen er denne kontrol blevet fjernet igen, hvorfor man som anvender af Serviceplatformen forsat kan bruge det samme certifikat for flere it-systemer. Releasen har dermed ikke betydning for anvendelse af Serviceplatformen og der er derfor ikke behov for yderligere handlinger eller tilretninger.

Ver. 1.9.2.0 - 2016-04-11

Ny funktionalitet

CPR online lookup (CCR0112 + CCR0166)
Servicen CPR Information service er nu tilgængelig i produktionsmiljøet. Der findes to versioner af servicen med hver deres wsdl fil og endpoint. Servicen er af typen replika og laver opslag i Serviceplatformens lokale replika af CPR.
Sygesikringsudtræk (CCR0105)
Servicen Praksys Service er nu tilgængelig i produktionsmiljøet. Servicen gør det muligt at lave opslag på hvem yderen for en given borger er. Opslaget laves i et lokalt replica på Serviceplatformen.
Opdaterede Servicebeskrivelser (CCR0172)
Alle servicebeskrivelser er opdateret med ekstra felter, bl.a. omkring dataelementer (input/output), link til integrationsbeskrivelse og vilkår. Der er desuden mulighed for at downloade Teknisk Dokumentation, der består af en zip fil der indeholder alle relevante filer til at generere en Web Service Klient.
Brug af ”CPR Abonnement” uden filter (CCR0163)
Det er nu muligt at anvende servicen ”CPR Abonnement”, uden at skulle angive ét eller flere af de eksisterende filtre (alder, kommunekode, hændelseskode og CPR-nummer). Ved anvendelse af det nye filter ”Uden filter”, modtager den SFTP-server der er udpeget af Anvendersystemet, samme fil som Serviceplatformen modtager fra CPR-registret.

Ver. 1.9.1.2 - 2016-01-25

Ny funktionalitet

Opdatering af CPR Abonnement
For CPR abonnenter der er konfigureret med et filter på en kommunekode, vil der nu også blive leveret information i det daglige ændringsudtræk, hvis en borger flytter fra kommunen.

Ver. 1.9.1.1 - 2015-11-23

Ny funktionalitet

Understøttelse af ekstra case på faktura for FBS Faktura integrationen (Intern Service)
Serviceplatformen kan nu håndtere faktura hvor betalingssted er angivet ved en kombination af SAKNR og KOSTL.

Ver. 1.9.1.0 - 2015-11-16

Ny funktionalitet

Brug af Serviceplatformens SFTP-server ifm. ”CPR Abonnement” (CCR0146)
Det er nu muligt at bruge Serviceplatformens SFTP-server i forbindelse med anvendelse af servicen ”CPR Abonnement”. Det er derved ikke længere et krav at abonnenten selv stiller en SFTP-server til rådighed, men oplysninger/filer kan i stedet kan leveres til serviceplatformens SFTP-server.
Brug af ”CPR Abonnement” uden filter (CCR0163)
Det er nu muligt at anvende servicen ”CPR Abonnement”, uden at skulle angive ét eller flere af de eksisterende filtre (alder, kommunekode, hændelseskode og CPR-nummer). Ved anvendelse af det nye filter ”Uden filter”, modtager den SFTP-server der er udpeget af Anvendersystemet, samme fil som Serviceplatformen modtager fra CPR-registret.

Ver. 1.9.0.0 - 2015-08-31

Ny funktionalitet

CCR0111 - Opdatering af CPR Abonnements servicen
Opdatering af CPR Abonnements servicen så der er udvidede filtre (alders-, kommunekode- og hændelsesfilter) til at definere, hvilke borgere der abonneres på.

Ver. 1.8.0.0 - 2015-06-22

Ny funktionalitet

CCR0057 - SFTP-server på Serviceplatformen
Serviceplatformens SFTP Service gør det nu muligt for it-systemer at udveksle filer med hinanden på en kontrolleret måde.
CCR0103 - CPR Service - adresse4
Der udstilles endnu en CPR Service; adresse4.

Ver. 1.7.0.0 - 2015-03-09

Ny funktionalitet

CCR0061 - Driftsunderside
Aktuelle og kommende driftsmeddelser vises nu på en separat side hvor det er muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev for Serviceplatformen.
CCR0062 - Registrering af henvendelser til helpdesk
Alle IT-systemer er nu tilknyttet en systemkode der skal oplyses ved henvendelser til helpdesk.

Ver. 1.6.1.0 - 2014-12-15

Ny funktionalitet

CCR0039
Alle CPR Opslag services i version 1.1 svarer med GCTP xml i namespace "http://www.cpr.dk".
CCR0063
Skift fra NemID til NemLogin som login form.
Arbejdspakke 5
Serviceversion fremgår i selvbetjeningsløsningen ved valg af services til serviceaftaler.

Ver. 1.6.0.0 - 2014-12-01

Ny funktionalitet

Arbejdspakke 5
Serviceoversigten opdateret til at vise versionsnummer for services.
Javabaserede testklienter kan nu hentes fra serviceplatformen. Disse kan bruges til at teste kald til tilservices efter en serviceaftale er indgået.
Serviceplatformen understøtter nu flere samtidige versioner af samme service.
Der kan nu implementeres ny funktionalitet i Serviceplatformen, der gør brug af asynkron behandling af forespørgsler.
Arbejdspakke 6
Serviceplatformen understøtter nu muligheden for at orkestrere kald til flere services.
Arbejdspakke 8
Serviceplatformen har nu implementeret et generelt framework til implementation af replikaintegrationer af nye services.
CCR0039
CPR replika (lokal) services er blevet ensartede til CPR Forward services.

Ver. 1.5.0.1 - 2014-06-25

Ny funktionalitet

CCR0043
Automatisk overvågning af at Navision prisberegning er gennemført uden problemer.
CCR0047
Der kan nu skiftes leverandør service versioner uden at hver kommune skal godkende en ny aftale.
CCR0048
Der kan nu kun vælges kommuner og ikke KOMBIT, ved et firmas aftaleanmodning.
CCR0049
serviceplatformen.dk kan nu indekseres af google etc. (kun sidder uden login).
CCR0050
komkod returnerer kommunekode for en borger, mens Stam++ returnerer en række nærmere fastlagte informationer fra CPR Replika for en borger (informationer fra STAM samt postdistrikt, vejnavn, tilflytningsdato, civilstand, indrejselandekode og statsborgerskab). Begge services er SOAP-baserede.
CCR0039
Der kan nu bruges etage på adresse søgninger

Tilbage til Serviceplatformen